Budowa Świetlicy Wiejskiej w Nieznanowicach

PROW-2014-2020-logo-kolor

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

10 maja 2017 roku Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zawarł ze Stowarzyszeniem NIEZNANOWICE.pl umowę o przyznaniu pomocy na operację pn. „Budowa Świetlicy Wiejskiej w Nieznanowicach”. Operacja ma na celu poszerzenie oferty rekreacyjno – kulturalnej Gminy Włoszczowa oraz aktywizację integracji mieszkańców poprzez budowę Wiejskiej Świetlicy w Nieznanowicach. Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Przewidywany wynik operacji: wybudowanie świetlicy wiejskiej, która umożliwi mieszkańcom integrację społeczności lokalnej, środowisk osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych, wzmocnienie kapitału społecznego poprzez angażowanie mieszkańców Nieznanowic w organizację imprez kulturalno – rekreacyjnych oraz wpłynie na wzmocnienie więzi międzypokoleniowych.

Wartość całkowita operacji: 272 700,00 zł brutto

Wartość pomocy: 204 545,00 zł brutto

Kategoria: Nieznanowice, Stowarzyszenie NIEZNANOWICE.pl

Komentowanie wyłączone.


Przeczytaj poprzedni wpis:
Dziewczyny wygrały bramkę

Podpisanie umowy na budowę świetlicy to nie jedyna niespodzianka dla mieszkańców Nieznanowic. Pomysł mieszkanek Naszej miejscowości: Niny Fiecek i Ewy Wilczyńskiej...

Zamknij