Plany poszerzenia drogi Nieznanowice-Wola Wiśniowa

Plany poszerzenia drogi Nieznanowice-Wola Wiśniowa

30 września 2021 Wyłączono przez Michał Szafrański

Jednym z punktów zebrania wiejskiego w Nieznanowicach, które odbyło się 19 września 2021 były plany poszerzenia drogi gminnej na odcinku Nieznanowice – Wola Wiśniowa. Temat konieczności poszerzenia drogi był wielokrotnie poruszany głównie przez pryzmat poprawy bezpieczeństwa, ale i komfortowego mijania się pojazdów, czy możliwości budowy chodnika czy oświetlenia.

Spotkanie z właścicielami działek planowane było rok temu, jednak pandemia uniemożliwiła gromadzenie się mieszkańców. Urząd Gminy rozesłał indywidualne zaproszenia na zebrania do właścicieli przyległych do drogi działek. Na niedzielne spotkanie przybyło 26 (zgodnie z listą obecności) właścicieli lub przedstawicieli.

Obecny na spotkaniu Pan Burmistrz Grzegorz Dziubek przedstawił mieszkańcom korzyści płynące z poszerzenia drogi, m.in. zapewnienie bezpieczeństwa, możliwość wykonania chodnika, oświetlenia, co wpłynąć ma na zwiększenie atrakcyjności działek oraz komfort i bezpieczeństwo mieszkańców.

Następnie głos zabrał Dyrektor d.s. inwestycji Gminy Włoszczowa Pan Sławomir Owczarek przedstawił mapę drogi Nieznanowice-Wola Wiśniowa na Geoportalu. Poinformował zebranych o tym, że pas drogowy powinien mieć ok. 9 metrów szerokości, aby zachować bezpieczeństwo i móc w przyszłości wykonać przy nim chodnik czy inne elementy infrastruktury drogi. W przypadku deklaracji oddania części gruntów przez właścicieli Dyrektor zapewnił, że wszelkie koszty podziału spoczywać będą na Gminie Włoszczowa.

Z sali pojawiły następujące pytania:

  • Czy będzie wybudowany chodnika ?
  • Czy autobus szkolny będzie jeździł ?
  • Czy z budową drogi wiąże się montaż oświetlenia ulicznego ?
  • Od której strony będzie biegł chodnik ?
  • Czy będzie konieczność przebudowania wodociągu ?
  • Czy będą wykonane progi zwalniające ?
  • Czemu nie prosi się o przekazywanie części działek, właścicieli po drugiej stronie ?
  • Czy wiadomo jaką powierzchnie, należy oddać z każdej działki ?
  • Jaki jest czas realizacji poszerzenia drogi ?

W odpowiedzi Pan Dyrektor zapewnił, że planowana jest również budowa chodnika i oświetlenia, stąd pas drogowy jakim musi dysponować gmina to wskazane 9 metrów. Budowa chodnika będzie uzależniona od gęstości zabudowań. Dodał, że nie ma przeciwwskazań, aby nadal jeździł tą drogą autobus dowożący dzieci do szkoły. Gmina chciałaby również zamontować oświetlenie uliczne. Możliwe jednak, że słupy będą musiałby być montowane na terenach działek przyległych. Planuje się, że ewentualny chodnik będzie biegł po stronie, po której biegnie już w Nieznanowicach.

Pan Sławomir Owczarek dodał, że jeśli będzie konieczność przebudowania części wodociągu to zostanie to uwzględnione w projekcie poszerzenia. Uspokoił mieszkańców, że po poszerzeniu drogi planowana jest instalacja progów zwalniających, dodatkowo poprawiających bezpieczeństwo na tym długim odcinku prostej drogi.

Na chwilę obecną nie jest możliwe określenie ile kto metrów, ma przekazać. Na całym odcinku drogę należy poszerzyć od 2 do 5 metrów i takie też wielkości należy odliczyć dla poszczególnych właścicieli. W momencie kiedy dokonane zostanie wyznaczenie granic działki gminnej na całej długości będzie to wiadome. Wtedy to każdy właściciel indywidualnie zostanie poinformowany o tym, ile metrów ma przekazać.

Jak zaprezentował Pan Dyrektor poszerzenie planowane jest po jednej stronie, ponieważ na długim odcinku po drugiej stronie, droga sąsiaduje z działkami będącymi własnością Lasów Państwowych. Tryb przekazywania części działki od Lasów Państwowych – o ile byłby w ogóle możliwy – to z pewnością długotrwały proces – szacowany na lata.

Z uwagi na konieczność wyznaczenia granic obecnej drogi (Dyrektor wspomniał o problemie na części zbieżnej z lasami państwowymi) oraz podziałem działek właścicieli, czas realizacji może wydłużyć się do kilku lat. Jednak w przypadku zgody właścicieli, w budżecie na 2022 zostaną zabezpieczone środki na podziały geodezyjne.

Pan Dyrektor dodał, że jeżeli udało by się uzyskać zgodę na nieodpłatne przekazanie części poszczególnych działek, od większej części właścicieli rozważane jest poszerzenie na części, na której uzyskano zgody. A na odcinku na którym gmina nie będzie dysponowała gruntem będzie tzw. „zwężka”. Ponadto Pan Dyrektor obiecał, że niebawem zostanie opracowany formularz zgody i udostępniony będzie w Urzędzie Gminy oraz u Pana Sołtysa Michała Szafrańskiego. Gmina przystąpi do ustalania granic i przebiegu drogi, a następnie będzie kontaktować się indywidualnie z każdym z właścicielem, w celu dokładnego określenia wielkości przekazanej gminie części działki. Formularz dostępny poniżej.

W obliczu prezentacji, pytań i odpowiedzi Pan Burmistrz Grzegorz Dziubek zwrócił się z zapytaniem do przybyłych właścicieli działek, czy są w stanie nieodpłatnie przekazać część gruntów na potrzeby poszerzenie drogi. Przeprowadzono orientacyjne głosowanie, w którym tylko jedna osoba była przeciwna oddania gruntów. Zdecydowana większość właścicieli zagłosowała – za nieodpłatnym przekazaniem. Jednak nadal wiążąca będzie podpisana deklaracja, właścicieli i złożona do Gminy Włoszczowa czy Pana Sołtysa Michała Szafrańskiego. W związku z zdecydowaną większością zgadzających się,

Formularz oświadczenia wydzielenia działek (pobierz) – pdf.

michał szafrański

Michał Szafrański

Dołącz do Fanów Nieznanowic na Facebooku, aby śledzić co nowego w Naszej miejscowości. Podziel się informacją o stronie www.nieznanowice.pl ze znajomymi i sąsiadami…