Polityka prywatności

Dbamy o prywatność Naszych Beneficjantów, Współpracowników i Kontrahentów, dlatego dostosowujemy się do nowych przepisów o ochronie danych osobowych zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) które wchodzą w życie 25.05.2018r.

Realizując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 wspomnianego Rozporządzenia 2016/679 informujemy, że:

§ 1
Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie NIEZNANOWICE.pl Nieznanowice 45a, 29-100 Włoszczowa, Nr KRS 0000605368, REGON 363848625 (zwane dalej Stowarzyszeniem).

§ 2
Dane kontaktowe

Ze Stowarzyszeniem można się skontaktować:

a) poprzez adres e-mail: stowarzyszenie@nieznanowice.pl,
b) telefonicznie pod numerem: 669 241 304,
c) pisemnie: Stowarzyszenie NIEZNANOWICE.pl, Nieznanowice 45a, 29-100 Włoszczowa.

§ 3
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie w celach:

a) przeprowadzenia dotowanych i własnych projektów,  których celem jest zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych,
b) wykonywania zawartych umów z Naszymi Współpracownikami,
c) wykonywania zawartych umów o Kontrahentami.

§ 4
Okres, przez który dane będą przetwarzane

Dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie:

a) dla celu realizacji dotowanych i własnych projektów, których celem jest zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych – (5 lat od dnia zakończenia projektu lub zgodnie z wymogami archiwizacji projektu i dokumentów),
b) dla celu realizacji wykonywania zawartych umów z naszymi Współpracownikami – (5 lat od dnia zakończenia projektu lub zgodnie z wymogami archiwizacji projektu i dokumentów),
c) dla celu realizacji zawartych umów o Kontrahentami – (5 lat od dnia zakończenia projektu lub zgodnie z wymogami archiwizacji projektu i dokumentów).

§ 5
Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być udostępniane przez Stowarzyszenie:

a) osobom upoważnionym,
b) podmiotom uprawnionym (na podstawie przepisów prawa) do ich otrzymania lub na podstawie udzielonej zgody,
c) mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora danych osobowych takim jak dostawcy usług informatycznych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z Administratorem danych osobowych i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora danych osobowych.

§ 6
Prawa osoby, której dane dotyczą

Każdej osobie przysługuje prawo dostępu oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych, przysługuje każdej osobie prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, istnieje prawo wycofania tej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Realizacji powyższych praw można egzekwować za poprzez przekazanie stosownej informacji drogą elektroniczną (kontakt@sprawniejsi.pl) lub osobiście w Siedzibie Stowarzyszenia (Nieznanowice 15, 29-100 Włoszczowa)

Polityka prywatności i plików cookies www.nieznanowice.pl i www.stowarzyszenie.nieznanowice.pl

Strona internetowa www.sprawniejsi.pl (dalej jako „Strona”) wykorzystuje pliki cookies w celach funkcjonalnych i statystycznych. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące wykorzystania plików cookies w związku z korzystaniem z naszej Strony.

§ 1
INFORMACJE PODSTAWOWE

 1. Administratorem danych zbieranych za pośrednictwem Strony jest Stowarzyszenie Sprawniejsi.pl z siedzibą w Nieznanowice 15, 29-100 Włoszczowa. tel.: 721 299 259, e-mail: kontakt@sprawniejsi.pl, dalej jako „Administrator” lub „My”.
 2. Każdy podmiot korzystający ze Strony jest jej „Użytkownikiem”.
 3. Administratorem Danych Osobowych jest Zarząd Stowarzyszenia Sprawniejsi.pl, z którym można się skontaktować pisząc na adres e-mai: kontakt@sprawniejsi.pl.

§ 2
KOMUNIKATOR MESSENGER

Administrator zapewnia Użytkownikowi możliwość kontaktu za pośrednictwem osadzonego na Stronie czatu Messenger. Narzędzie zapewniane jest przez firmę Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA i mogą z niego korzystać jedynie Użytkownicy posiadający profil w serwisie Facebook.

Jeżeli Użytkownik skontaktuje się z Nami za pośrednictwem komunikatora, zaczniemy przetwarzać jego dane osobowe w zakresie: identyfikator Facebooka (zazwyczaj imię i nazwisko Użytkownika), zdjęcie profilowe oraz treść rozmowy, w której Użytkownik dobrowolnie może podać więcej swoich danych osobowych. Powyższe dane Użytkownika nie będą zapisywane i archiwizowane poza serwisem Facebook.

Dane osobowe Użytkowników korzystających z komunikatora Messenger będą przetwarzane wyłącznie w celu poprowadzenia komunikacji rozpoczętej przez Użytkownika i udzielenia mu odpowiedzi. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższym celu jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO*) polegający na prowadzeniu komunikacji z Użytkownikami Strony i udzielaniu im informacji. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Podanie danych podczas rozmowy jest całkowicie dobrowolne. Użytkownik sam decyduje również do jakich jego danych Administrator będzie miał dostęp poprzez zastosowanie odpowiednich ustawień prywatności na swoim prywatnym profilu w usłudze facebook.

Administrator Strony nie będzie udostępniał danych przekazanych za pomocą komunikatora żadnym odbiorcom. 

Użytkownik ma prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO.

Powyższe informacje nie dotyczą przetwarzania danych Użytkownika przez administratora serwisu Facebook. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych przez firmę Facebook należy zapoznać się z ich Polityką Prywatności dostępną na stronie: https://www.facebook.com/about/privacy/update.

§ 3
PLIKI COOKIES I INNE TECHNOLOGIE ŚLEDZĄCE

 1. Czym są pliki cookies?

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to informacje w postaci plików tekstowych, wysyłane przez stronę, którą odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (komputerze, laptopie, smartfonie).

Dane są przy tym zbierane i przechowywane wyłącznie w formie anonimowej lub pod pseudonimem i nie umożliwiają identyfikacji Użytkownika. Większość ze stosowanych przez Stronę plików cookies to tzw. pliki sesyjne, które są usuwane, gdy sesja przeglądarki Użytkownika zostanie zamknięta. Pliki cookies nie wyrządzają szkód komputerowi Użytkownika i nie zawierają wirusów.

 1. Cele stosowania plików cookies

Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze Strony w następujących celach:

 1. dostosowywania zawartości Strony do indywidualnych preferencji Użytkownika (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu Strony) oraz optymalizacji korzystania ze Strony;
 2. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze Strony (cookies identyfikują dane komputera i przeglądarki używanych do przeglądania stron internetowych – pozwalają np. dowiedzieć się czy dany komputer już odwiedzał stronę).

 3. Informacja o możliwości wyłączenia plików cookies

Administrator informuje Użytkownika, że Użytkownik sam może skonfigurować swoja przeglądarkę internetową, z której korzysta w taki sposób aby uniemożliwić przechowywanie plików cookies na swoim końcowym urządzeniu (komputer, smartfon). W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być jednak utrudnione.

Administrator wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

 1. Przeglądarka Internet Explorer – https://support.microsoft.com/pl-pl/hub/4338813/windows-help?os=windows-10
 2. Przeglądarka Mozilla FireFox – https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
 3. Przeglądarka Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
 4. Przeglądarka Safari – https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
 5. Przeglądarka Opera – https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

 1. Pliki cookies podmiotów trzecich

Strona wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od tych podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej:

Piksel konwersji Facebooka

Strona używa narzędzia Piksel konwersji Facebooka zapewnianego przez firmę: Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA. Piksel konwersji Facebooka zbiera informacje na temat zachowań Użytkowników na Stronie Administratora. Informacje te Administrator przetwarza wyłącznie w celach statystycznych. Pozyskane Informacje zbierane są w sposób automatyczny i mają one charakter całkowicie anonimowy, tzn. nie jesteśmy w stanie połączyć ich z danymi osobowymi Użytkownika w celu jego identyfikacji.

Informujemy, że firma Facebook może łączyć zebrane za pomocą opisywanego narzędzia informacje z innymi informacjami o Użytkowniku (w tym jego danymi osobowymi) i wykorzystywać je w celach marketingowych, zwłaszcza jeśli Użytkownik odwiedzając naszą stronę jest zalogowany do swojego konta w serwisie Facebook. Informacje o tym, w jaki sposób Facebook przetwarza dane osobowe Użytkownika zawarte są na stronie: https://www.facebook.com/privacy/.

Narzędzia społecznościowe

Na Stronie używane są wtyczki następujących portali społecznościowych: Facebook, Twitter.

Wtyczki do portali społecznościowych to interaktywne elementy na Stronie, umożliwiające udostępnianie treści ze Strony w social mediach oraz pozwalające na bezpośrednie przekierowanie Użytkownika odwiedzającego Stronę do profili społecznościowych Stowarzyszenia Sprawniejsi.pl.

Po kliknięciu przez Użytkownika danej wtyczki, nawiązywane jest bezpośrednie połączenie z serwerem danego portalu społecznościowego i może on wówczas gromadzić informacje i korzystać z plików cookies.

Jeżeli Użytkownik jest zalogowany do własnego konta w danym portalu społecznościowym, portal ten może przypisać wizytę Użytkownika na Stronie do konta Użytkownika w portalu. Informacje o celu gromadzenia danych, zakresie gromadzonych danych, ich dalszym przetwarzaniu i wykorzystywaniu przez poszczególne portale społecznościowe oraz związanych z tym prawach Użytkowników i możliwych ustawieniach w celu ochrony prywatności podane są w politykach prywatności poszczególnych portali społecznościowych.

 1. Logi serwera

Użytkowanie Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona internetowa. Zapytania wysłane do serwera są zapisywane w logach serwera.

Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta Użytkownik, czas i datę serwera. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

Logi serwera stanowią materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Regulamin Płatności

Strona internetowa może udostępniać płatności elektroniczne. Dostępne formy płatności to:

a. Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
b. Płatności online
c. Płatności mobilne BLIK

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez wpłacającego kartą płatniczą przyjmujący wpłatę dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Wpłacającego.