W sprawie usług kominiarskich

W sprawie usług kominiarskich

6 sierpnia 2019 Wyłączono przez Michał Szafrański

Na jednym z zebrań wiejskich poruszany był temat kominiarza, który odwiedzał Naszą miejscowość, ale niestety wielu osób nie było w domu. Otrzymałem zgłoszenie Firmy świadczącej usługi kominiarskie i ustaliłem, że jeżeli planowane będą kolejne wizyty w Nieznanowicach, odpowiednio wcześnie poinformuje o tym mieszkańców.

Jeśli by ktoś miał potrzebę kontaktu z tą firmą wcześniej pozostawię numer telefonu 502 489 302. Jak wiadomo, okresowe czyszczenie przewodów kominowych powinno się przeprowadzać odpowiednio:

  • dymowych, co najmniej raz na 3 miesiące,
  • spalinowych, co najmniej raz na 6 miesięcy
  • wentylacyjnych, co najmniej raz w roku.

Dodatkowo firmy ubezpieczeniowe mają prawo odmówić wypłaty odszkodowania, jeśli przewody kominowe nie są czyszczone i sprawdzane przez kominiarza.