Walne Zebranie Stowarzyszenia NIEZNANOWICE.pl

Walne Zebranie Stowarzyszenia NIEZNANOWICE.pl

24 marca 2018 Wyłączono przez Michał Szafrański

22 marca 2018 r. odbyło Walnego Zebranie Stowarzyszenia NIEZNANOWICE.pl. Zebranie, na którym obecnych było 13 osób otworzył Prezes Sławomir Pawlik, który przywitał wszystkich i zaprezentował porządek obrad. Zebrani zostali zapoznani z protokołem poprzedniego, walnego zebrania i zatwierdzili go bez wniesienia uwag. Jednogłośnie przyjęto również: sprawozdanie merytoryczne, sprawozdanie finansowe oraz plany na rok 2018. Dyskutowano na temat najważniejszego zadania roku 2017 oraz 2018 roku, czyli budowy świetlicy wiejskiej w Nieznanowicach.

Podczas zebrania Pani Joanna Bulska zaprezentowała najnowsze wpisy do powstałej Kroniki. Przypomnijmy, że idea założenia i prowadzenia kliniki to efekt ubiegłorocznego Walnego Zebrania Stowarzyszenia NIEZNANOWICE.pl

Najistotniejszym punktem zebrania było udzielenie (jednogłośne) absolutorium dla Zarządu. To dowód na to, że założenia jak i obrane kierunki rozwoju organizacji są właściwe. W sprawach różnych, opracowano plan najbliższych działań przy budowie świetlicy wiejskiej.

michał szafrański

Michał Szafrański

Dołącz do Fanów Nieznanowic na Facebooku, aby śledzić co nowego w Naszej miejscowości. Podziel się informacją o stronie www.nieznanowice.pl ze znajomymi i sąsiadami…