Zebranie wiejskie w Nieznanowicach

Zebranie wiejskie w Nieznanowicach

19 września 2018 Wyłączono przez Michał Szafrański

W niedzielę, 16 września 2018 roku, w Świetlicy Wiejskiej w Nieznanowicach odbyło się zebranie wiejskie Naszego sołectwa, w sprawie m.in.  podziału funduszu sołeckiego na 2010 roku. W zebraniu uczestniczyło 40 osób i było historyczne, bo pierwsze w nowej świetlicy, ale i budżet do wykorzystania przez sołectwo przekroczył historyczne 20 tysięcy złotych i osiągnął 20 559,03 zł

Na zebraniu obecny był Burmistrz Gminy Włoszczowa Pan Grzegorz Dziubek. Zaproponowane i przegłosowane jednogłośnie przeznaczenie w.w. wymienionego funduszu, prezentuje się następująco:

  • 19 000,00 zł – ogrodzenie działki gminnej w Nieznanowicach, wyposażenie świetlicy wiejskiej w Nieznanowicach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół niej ( w tym zakup kosiarki). Pokrycie kosztów eksploatacyjnych świetlicy (gaz, prąd, ogrzewanie, oświetlenie).
  • 1 559,03 zł – promocja sołectwa, organizacja festynu rodzinnego i reprezentowanie sołectwa na dożynkach gminnych i imprezach lokalnych.

Na zebraniu podjęliśmy również jednogłośnie uchwałę o zmianie funduszu sołeckiego na bieżący rok. Z uwagi na podstałe oszczędności w bieżących zadaniach postanowiliśmy przeznaczyć pozostałe nam w 2018 środki na zakup rolet do świetlicy oraz zastawy.

W sprawach bieżących poruszany był również temat bezpieczeństwa na drogach. W zgodnej opinii mieszkańców, samochody które niejednokrotnie z niedozwoloną prędkością przemieszczają się po sołectwie, stwarzają duże niebezpieczeństwo. Sytuacje poprawić powinien montaż progów zwalniających, które będą instalowane na terenie sołectwa. Specjalna komisja zdecyduje na jakich odcinkach progi będą najbardziej stosowne (sugerowana była droga wjazdowa od Woli Wiśniowej i prosta wzdłuż bloków w Nieznanowicach).

Zgłaszane były również sprawy planów zmiany słupów elektrycznych na działkach mieszkańców oraz kłopoty z oświetleniem i lampami. Problemy oczywiście zgłoszę, a szczegółowe informacje o rezultatach przekaże do wiadomości.

Zwróciłem się również z prośbą o możliwość poszerzenia drogi prowadzącej w kierunku Woli Wiśniowej. Zdaje sobie sprawę, że wymaga to „dogadania się z właścicielami działek prywatnych”, ale wierzę, że właścicielom działek przyległych do drogi będzie zależeć na jej poszerzeniu. Uregulowanie pasa drogowego powinno uwzględnić miejsce, na usytuowanie wiaty przystankowej na Martylniku.

michał szafrański

Michał Szafrański

Dołącz do Fanów Nieznanowic na Facebooku, aby śledzić co nowego w Naszej miejscowości. Podziel się informacją o stronie www.nieznanowice.pl ze znajomymi i sąsiadami…