Zebranie wiejskie 21-05-2017 (Relacja)

Zebranie wiejskie 21-05-2017 (Relacja)

21 maja 2017 Wyłączono przez Michał Szafrański

W niedzielę, 21 maja 2017 roku odbyło się zebranie wiejskie w Nieznanowicach. Celem spotkania 37 mieszkańców była zmiana przeznaczenia części funduszu sołeckiego na 2017 rok. We wrześniu 2016 uchwałą zebrania wiejskiego przekazaliśmy kwotę 5000 zł na zakup dokumentacji technicznej i projektowej do budowy świetlicy wiejskiej. Koszty takiej dokumentacji zostały pokryte ze środków Stowarzyszenia NIEZNANOWICE.pl i innych źródeł, więc trzeba było zmienić przeznaczenie tej części funduszu sołeckiego.

Po przywitaniu mieszkańców Sołtys Michał Szafrański zaproponował przeznaczenie dostępnych środków finansowych na następujące działania:

  • 2 100 zł – zakup bramki do piłki nożnej. Inspiracją do tego zakupu była inicjatywa mieszkanek sołectwa: Niny Fiecek i Ewy Wilczyńskiej, które opracowały i przystąpiły do konkursu „Weź kasę i zrób”, organizowanym przez Fundacje Jesteśmy Blisko. Wniosek dziewczyn uzyskał dofinansowania do zakupu bramki, a że „piłka jest okrągła, a bramki są dwie” to druga bramka zostanie zakupiona z funduszu sołeckiego i prawdopodobnie jeszcze w tym miesiącu obie bramki zostaną zamontowane na naszej działce.
  • 2 900 zł – zwiększenie budżetu budowy chodnika w stronę Woli Wiśniowej. Moją ambicją jest to, aby w tym roku została wykorzystana cała kostka, którą zakupiliśmy w latach ubiegłych (mam nadzieję, że się uda). Chodnik zwiększy bezpieczeństwo uczestników coraz bardziej ruchliwej drogi w kierunku Woli Wiśniowej.

Propozycja znalazła uznanie uczestników zebrania i stosowna uchwała została przyjęta jednogłośnie. W kolejnym punkcie Prezes Stowarzyszenia NIEZNANOWICE.pl zaprezentował owoc prac Zarządu i członków stowarzyszenia, w postaci pełnej dokumentacji budowy świetlicy wiejskiej w Nieznanowicach. Zaprosił wszystkich mieszkańców do symbolicznego wkopania kamienia węgielnego, które odbędzie się 18 czerwca. Sławek zwórcił się też z prośbą do mieszkańców o ewentualną pomoc mieszkańców podczas budowania Naszego wspólnego miejsca.

Kolejna sprawa to zbliżającą się majówkę w Bebelnie. 27 maja w Bebelnie gminne koła gospodyń wiejskich oraz Stowarzyszenia działające na rzecz wsi (w tym Stowarzyszenie NIEZNANOWICE.pl) weźmie udział w Majówce Gminnej. Każde Koło proszone było o przygotowanie stołu (wiosenne sałatki i wypieki) oraz wiosennej prezentacji. Stowarzyszenie NIEZNANOWICE.pl reprezentowane będzie artystycznie przez wykonanie wiersza Joanny Bulskiej. Majówka to oprócz suto zastawionych stołów również wspólne grillowanie. Do Bebelna, każda chętna osoba zabiera (we własnym zakresie) mięsko, które będziemy wspólnie grillować w rytmach muzyki na żywo. Spotkanie organizacyjne zaplanowano na wtorek 23 maja, o godzinie 17.00 u Sołtysa.

Sołtys przekazał również informację o organizowanej w dniu 28 maja Familiadzie rodzinnej, w Powiatowym Centrum Kulturalno-Rekreacyjnym we Włoszczowie. Na imprezie swój namiot będzie miało również Stowarzyszenie NIEZNANOWICE.pl. Zapraszamy już dziś do rodzinnego spędzenia następnej niedzieli.

Następnie Sołtys poprosił dzieci i rodziców o nadsyłanie zdjęć dzieci i młodzieży, które zostaną wykorzystanie do tzn. witaczy. Zdjęcia można nadsyłać na adres nieznanowice@gmail.com lub MMS 514 350 310 do dnia 31 maja.

Kolejnym punktem była prezentacja przez sołtysa pomysłu na zbliżające się dożynki gminne. Przygotowania do tegorocznego święta plonów rozpoczną się tuż po Majówce w Bebelnie.

Artur Fiecek przekazał mieszkańcom informację na temat realizowanego przez Stowarzyszenie Projektu „Robotyka lubię to”, który zakłada organizacje warsztatów robotyki dla dzieci.

Sołtys Michał Szafrański podziękował również Sławomirowi Pawlikowi, Arturowi Fieckowi, Piotrowi Malickiemu, Sewerynowi Szwajkowskiemu oraz Markowi Grzelce, za inicjatywę wykoszenia Naszej działki.

Joanna Bulska zgłosiła konieczność ogrodzenia betonowej pokrywy do studzienki znajdującej się na placu zabaw obok Sklepu. Swoją pomoc zadeklarował w tej kwestii Marek Chruściel, który po zebraniu obiecał zajęcie się tym tematem. Dziękujemy….

Poruszana była również kwestia przepełniających się koszy na śmieci w przystankach oraz brak oznakowania drogi prowadzącej do Konieczna.

michał szafrański

Michał Szafrański

Dołącz do Fanów Nieznanowic na Facebooku, aby śledzić co nowego w Naszej miejscowości. Podziel się informacją o stronie www.nieznanowice.pl ze znajomymi i sąsiadami…